Kim jesteśmy

Sukcesy

Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku powstała w 1969 roku i w 2019 roku obchodziła swoje 50-lecie. Jest to jedna z najstarszych Katedr w Polsce specjalizujących się w muzykowaniu zespołowym i jedna z najbardziej zasłużonych w tej dziedzinie.

Kameralistyka zajmuje ważne miejsce w naszej uczelni. Katedra skupia zespoły wszystkich specjalności, osiągając wspaniałe ilościowo i jakościowo sukcesy studenckich zespołów kameralnych.

ACMC Staff

Kadra

Katedrę bezpośrednio tworzy 6 osób, które przedstawiamy poniżej, ale istotne jest także to, iż w procesie kształcenia studentów współpracujemy z ponad 30 innymi pedagogami różnych specjalności.

Sesje artystyczno-naukowe

Międzynarodowa

Z zapomnianych kart

„Z zapomnianych kart polskiej kameralistyki”

Celem nadrzędnym sesji jest przywrócenie do koncertowych programów niezmiernego bogactwa polskiej literatury muzycznej, niejednokrotnie zupełnie zapomnianego i niedocenianego, porzuconego w wirze historii, a szczęśliwie zachowanego dla potomności.

Jest to wydarzenie o unikatowej tradycji w skali kraju, skupiające środowiska muzyków-kameralistów z Polski i ze świata. Projekt składa się z kilku integralnych elementów. Są to wykłady monograficzne, wygłaszane przez uznane autorytety z zagranicznych i z polskich uczelni muzycznych, zajmujących się badaniem rodzimej twórczości w ubiegłych wiekach; koncerty towarzyszące, na których prelegenci oraz zaproszeni muzycy prezentują omawiane podczas wykładów dzieła; wystawy wydawnicze; monografia pokonferencyjna z możliwością poszerzenia tematyki najbardziej twórczych i innowacyjnych wykładów; a od ostatniej edycji także płyta, nagrywana przez pedagogów aMuz i utrwalająca prezentowane podczas sesji dzieła.

Wydarzenie jest wspólnym projektem Katedry Kameralistyki oraz Katedry Instrumentów Smyczkowych, realizowanym cyklicznie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od 2014 roku.

Zobacz edycję 2020

Ogólnopolska

Muzyka kameralna

„Muzyka Kameralna - wartości artystyczne, dydaktyczne i społeczne”

Kameralistyki nie sposób pominąć w życiu czy w edukacji muzycznej. Jest ona tą dziedziną, która w obecnej dobie poparta musi być właściwą wiedzą. Kanonem tej wiedzy jest poprawne, w myśl założeń kameralnych, odczytanie partytury dzieła, a efektem artystycznym muzycznego spełnienia – partnerstwo w oparciu o tę wiedzę. Wszechstronność zagadnień związanych z wykonawstwem w zespołach kameralnych jest inspiracją do ciągłych poszukiwań istoty wspólnego muzykowania.

Niniejsza sesja ma na celu wprowadzenie w zagadnienia kameralistyki z różnych punktów widzenia, wymienionych w tytule. Ma formułę otwartych wykładów i koncertów, na których występują prelegenci – kameraliści z uczelni muzycznych całego kraju oraz zespoły kameralne aMuz.

Zobacz edycję 2017

Aktualności

Na naszym Facebooku publikujemy najnowsze informacje i wszelkie dodatkowe wiadomości o wszystkich działaniach ACMF.

Więcej

Kursy

Regularnie organizujemy mistrzowskie kursy kameralne dla studentów aMuz prowadzone przez znamienitych artystów. Na przestrzeni minionego dwudziestolecia gościliśmy kilkudziesięciu wybitnych kameralistów wywodzących się z ponad dwudziestu krajów. Kursy mistrzowskie prowadzili u nas m.in.:

Aleksander Bondurianski, Duo Tal & Groethuysen, Guarneri Trio Prague, Michael Vaiman, Michael Flaksman, Silver Garburg Piano Duo, Alexander String Quartet, Volker Stenzl, Tomasz Tomaszewski, Genova & Dimitrov Piano Duo, Katarzyna Jankowska-Borzykowska, Elmira Darvarova, Ayami Ikeba, Maria Szwajger-Kułakowska, Tigran Alikhanov, Petras Kunca, Maxim Puryzhinskiy.

Kursy
Więcej

Koncerty

Ogromną część naszej artystycznej działalności stanowi organizacja oraz uczestnictwo w koncertach kameralnych. Zdecydowana większość koncertów to wydarzenia cykliczne:

Festiwal „Młoda Gdańska Kameralistyka”

Wydarzenie organizowane nieprzerwanie od 1997 roku w miesiącu lutym. Wykonawcami są najlepsze studenckie zespoły kameralne.

Koncerty Katedry Kameralistyki

Odbywające się w aMuz w każdy trzeci poniedziałek miesiąca od października do maja każdego roku.

Koncerty wymienne z innymi uczelniami w Polsce i na świecie

Niedawno zapoczątkowany cykl, który zamierzamy rozszerzyć o zagraniczne ośrodki.

Ponadto, pedagodzy i wyróżniające się studenckie zespoły kameralne biorą udział w koncertach podczas Festiwalu Muzyki Kameralnej w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, w ramach cyklu Muzyka u Uphagena – Scena Młodych oraz Czwartkowych Wieczorów Muzycznych w Dworku Sierakowskich w Sopocie, w Politechnice Gdańskiej, w Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w Sali Portretowej Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, w szkołach muzycznych w Gdyni, Gdańsku i Kwidzynie oraz w domach pomocy społecznej we Wrzeszczu i w Oliwie.

Koncerty
Więcej

Sukcesy

Zespoły kameralne złożone ze studentów aMuz i kształcone przez pedagogów naszej Katedry Kameralistyki zdobyły już ponad 200 nagród i wyróżnień na całym świecie! Corocznie przybywa co najmniej kilkanaście nowych nagród. Jesteśmy skuteczni w pedagogice i pasjonujemy się tym.

Osiągnięcia
Więcej

Publikacje