aMuz Chamber Music Forum to platforma prezentująca działalność Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Miejsce, gdzie muzyka kameralna jest najważniejsza.